NEW VIDEOS

IMAGES

NEW INFOGRAPHICS


Bài viết by Anh Bui.

đưa anh vài viên E
bảo dj chơi nhạc của Andree
tráng miệng đã chơi trước vài hơi cỏ
lý do mắt anh hơi đỏ
chuyền tay mấy e bên cạnh
cùng làm vài hơi vì điều hòa hơi lạnh
ko sao đâu, e chơi đi
chơi xong E a đưa e Molly
1 ly, rồi 2 ly
tu luôn cả chai Hennessy
bạn trai gọi e cứ bảo đi đi
vì đêm nay e ở đây chơi với Andree
kể a nghe e đang bay đến đâu
nhìn thấy gì, a toàn thấy đầu lâu 
mồ hôi chảy, cho a mượn khăn lau
a đang đứng hình, mình nhìn nhau
ngồi gần a - thêm 1 chút
tay chạm e - mất chục phút
mọi thứ xung quanh đang slomo
a còn ko biết mình đang ở đâu đâu
order cho a thêm bình shisa
cho cỏ vào đấy, nhớ là cho cỏ ca
cho a thêm molly